Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy  

Vi behöver följande information när du handlar med oss:

Namn, adress, tel. och e-postadress. 


Vi registrerar och avslöjar den personliga information som behövs för att leverera föremålet till dig.  

Personuppgifterna är registrerade hos Jema agro a/s och lagras i fem år, varefter informationen raderas.  

Vi samarbetar också med ett antal andra företag som lagrar och behandlar data. Företag behandlar bara information för våra räkning och får inte använda dem för sina egna ändamål.

Vi samarbetar bara med dataprocessorer i EU eller i länder som kan ge din information en tillräcklig skydd.  

Datakontrollanten på byJema.dk är Jens-Peter Lundgaard, VD, JEMA AGRO A/S. 

Du har rätt att informera vilken information vi behandlar om dig.
Om du tycker att informationen är felaktig
, du har rätt att fixa dem. I vissa fall har vi en skyldighet att ta bort dina personuppgifter om du ber om det. Det kan t.ex. Var om dina data inte längre behövs i förhållande till det syfte vi bör använda dem för. Du kan också kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftningen. Du kan skriva till oss på: info@byjema.com.